11° Sisli
  • EURO 6.08
  • DOLAR 5.37

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN SATILIK ARSA !..

Genel - 12 Eylül 2018 00:10 A A

HABER: ENGİN BELLİ

 

 

Sultangazi Belediyesi Yunus Emre ve 50. Yıl Mahallesi’nde arsa satışı yapacak.

 

Satılacak arsaların ilki Yunus Emre Mahallesi 4404 ada 13 parselde bulunuyor. 277 m2 olan ikiz nizamlı 4 katlı konuta uygun arsa için istenen bedel ise 1.108.000 bin TL olarak belirlendi. Belediyenin satmaya hazırlandığı ikinci arsa ise 50. Yıl Mahallesinde bulunuyor. 2510 ada 8 parselde bulunan arsa için 10.200.000 bin TL bedel talep ediliyor. Ayrık nizam 6 kat izni bulunan arsa Ticaret ve Konut Alanında bulunuyor.

 

Yunus Emre Mahallesi’nde ki arsa için ihale tarihi 25 Eylül saat 10:30 olarak belirlenirken 50. Yıl Mahallesi’nde ki arsa için 20 Eylül saat 10:30 tarihi belirlendi. İhaleler Sultangazi Belediyesi’nde kapalı zarf usulü ile yapılacak.

 

 

 

İhale katılma şartları ise şu şekilde teşekkül etti:

 

 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat) temin edilebilir.

 

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

 

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

 

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2-İkametgâh belgesi,

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

 

5-Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

 

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 

8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

 

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

 

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

 

4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

 

belediye-hizmet-binasi.9e2c

Genel - 00:10 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.